Vårt ansvar

Den här delen handlar om de värderingar som gör det möjligt för oss att vara ett öppet, transparent och ansvarstagande företag.

Vår uppgift är att tillhandahålla tydlig och riktig medicinsk och produktinriktad information, att se till att läkarna har goda kunskaper om våra produkter och de fördelar de kan ge patienterna, samt att göra allt vi kan för att förskrivningen av dem ska ske på ett tillbörligt sätt.

Vår långsiktiga tillväxt och framgång är helt beroende av att vi upprätthåller vårt goda rykte och det är viktigare än någonsin att vi inte bara följer lagar och regler utan att vi även håller en hög etisk nivå.

Vi vill bidra till att förbättra människors livskvalitet och hjälpa dem att bli mer aktiva, må bättre och leva längre. Det enda sättet att lyckas med detta är att driva företaget med absolut ärlighet, öppenhet och transparens. Och varje enskild anställd har en avgörande roll.


Produktpipeline

Vi bygger en produktpipeline som är en av de bästa inom läkemedelsindustrin

Kliniska studier

Vår webbplats CSR (Clinical Study Register) redovisar företagets kliniska prövningar, protokoll & resultat.

Uppdaterad 31 maj 2012